Bierzmowanie

 1. Informacje wstępne

  1. Przygotowanie dalsze do bierzmowania rozpoczyna się w naszej parafii w momencie rozpoczęcia przez kandydata nauki w gimnazjum.

  2. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w II kl. Gimnazjum.

  3. Przygotowanie do sakramentu odbywa się w domu rodzinnym, w szkole – w ramach katechezy, i w parafii – katecheza parafialna.

  4. Rodzice współpracują wraz z Kościołem i uczestniczą w wysiłkach godnego, świadomego przygotowania swoich dzieci do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

  5. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia wszystkich sakramentów w tym bierzmowania jest parafia na terenie której się mieszka.

  6. Na każdym etapie przygotowania do bierzmowania, uczeń stara się o jak najlepszą ocenę śródroczną i roczną z religii. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu, jest regularne uczestnictwo w katechezie szkolnej. Bierze się, także pod uwagę opinię katechety, na temat kandydata.


 2. Przebieg przygotowania dalszego 

  1. Kl. I gimnazjum: udział w Mszach świętych niedzielnych i młodzieżowych (1 piątek m-ca), spowiedź miesięczna

  2. Kl. II gimnazjum: j/w + udział (4 razy) w modlitwie wspólnotowej.


 3. Przebieg przygotowania bezpośredniego 

  1. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się na 2 semestru w kl. II. W tym celu kandydat osobiście przychodzi na spotkanie (termin wcześniej jest podany w ramach ogłoszeń duszpasterskich) wraz z indeksem.

  2. Młodzież jest włączona w grono kandydatów do bierzmowania podczas uroczystej Mszy świętej, lub nabożeństwa. Kandydaci przyniosą na ten dzień uzupełnione deklaracje, które pobrali w dniu zapisów. W czasie Mszy świętej publicznie wyrażają wtedy gotowość do podjęcia wymagań związanych z przygotowaniem do bierzmowania

  3. Podczas bezpośredniego przygotowania do bierzmowania, młodzież uczestniczy w poszczególnych wydarzeniach roku liturgicznego:

   • nabożeństwa różańcowe- minimum x10

   • roraty – minimum x 6

   • droga krzyżowa- minimum x 2

   • -Gorzkie żale- minimum x 2

   • -nabożeństwa majowe – minimum x10

Copyright by P.W.
.