Kalendarium parafii św. Maksymiliana Kolbego w Szczerbicach

26 XI 1984poświęcenie tymczasowej kaplicy mszalnej przez ks. bpa ordynariusza Herberta Bednorza
XI 1984nabożeństwo modlitewne w tymczasowej kaplicy mszalnej poprowadzone przez ks. bpa Józefa Kurpasa
15 III 1985erygowanie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Szczerbicach
4 V 1985mianowanie ks. Jana Henczla proboszczem parafii w Szczerbicach
24 XI 1985otrzymanie przez parafię kamienia węgielnego pochodzącego z grobu św. Piotra, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II (2 X 1985)
27 IV 1986otrzymanie zezwolenia na budowę kaplicy mszalnej wraz z zapleczem katechetycznym
16 XI 1986II rocznica poświęcenia kaplicy mszalnej wygłoszenie Słowa Bożego przez ks. prałata Konrada Szwedę, który razem ze św. Maksymilianem przebywał w obozie w Oświęcimiu
14 VIII 1988poświęcenie obrazu św. Maksymiliana Kolbego, namalowanego przez brata Konrada z Niepokalanowa, który osobiście znał świętego
9 IV 1989wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa ordynariusza Damiana Zimonia
10 II 1991podarowanie parafii terenu pod urządzenie cmentarza przez państwo Elżbietę i Franciszka Bichlerów
16 XI 1991konsekracja kościoła przez ks. bpa Damiana Zimonia – ordynariusza katowickiego
28-29 III1993 wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Gerarda Bernackiego
4 VI 1996pogrzeb ks. Alberta Bichlera – sercanina pochodzącego ze Szczerbic, który przez kilka lat pomagał ks. proboszczowi w pracy duszpasterskiej
15 VII 1996przeniesienie ks. proboszcza Jana Henczla do parafii Łąka (dekanat pszczyński) mianowanie administratorem parafii ks. Stefana Doleżycha
2 III 1997mianowanie ks. Stefana Doleżycha proboszczem parafii w Szczerbicach
6 VI 1997poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci ks. Alberta Bichlera SCJ ufundowanej przez parafian, znajdującej się w przedsionku kościoła
3-7 VIII 1997wygłoszenie rekolekcji przez ks. Antoniego Walizkę OMI przed peregrynacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
12 X 1997przeprowadzka ks. proboszcza na nowe probostwo
14 IX 1998poświęcenie nowego probostwa przez ks. abpa Damiana Zimonia
14 XI 1998włączenie do parafii Szczerbice ulic Fabrycznej, Polnej, Górskiej i Radoszowskiej 30-95. Ulice te zostały wyłączone z parafii Radoszowy
19-20 III 1999przeprowadzenie wizytacji duszpasterskiej przez ks. abpa Damiana Zimonia
14-21 XI 1999pierwsze misje parafialne — przeprowadzone przez Ojców Oblatów z Kędzierzyna–Koźla: ks. Antoniego Skwierawskiego i ks. Jerzego Bzdyla,- poświęcenie krzyża misyjnego, którego fundatorami byli panowie Bronisław Głombica i Tadeusz Zniszczoł
VI-VII 2003renowacja prezbiterium
18 II 2005wizytacja parafii przez ks. bpa Stefana Cichego
6 V 200725-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Stefana Doleżycha
4-11 X 2009misje parafialne pod hasłem „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał” przeprowadzone przez oo. Jarosława Wachowskiego i Kazimierza Ździebko
24 IV 2010śmierć ks. proboszcza Stefana Doleżycha
28 IV 2010pogrzeb zmarłego ks. proboszcza Stefana Doleżycha pod przewodnictwem ks. abpa Damiana Zimonia
2 V 2010instalacja nowego proboszcza – ks. Henryka Kierasa — dokonana przez ks. dziekana Józefa Fronczka
13 IX 2010poświęcenie nowego krzyża na cmentarzu parafialnym
26 i 28 XI 2010wizytacja kanoniczna parafii przez ks. abpa Damiana Zimonia
13 XI 201625. rocznica poświecenia kościoła parafialnego, którą świętowaliśmy 12.11.2016 r.
6 I 2017pierwsze wspólne świętowanie Uroczystości Trzech Króli
4 VI 201750. lat kapłaństwa budowniczego kościoła ks. Jana Henczla
11 III 2018ustanowienie w archikatedrze Chrystusa Króla 2. nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Kazimierza Bienka i Tomasza Stępnia
29 XI - 1 XII 2019wizytacja Kanoniczna parafii, którą dokonał ks. bp Adam Wodarczyk
1 - 8 III 2020Misje święte z okazji 35. rocznicy powstania parafii, które poprowadził O. Gilbert Ciomperlik OFM
Copyright by P.W.
.